És l'empresa del Grup SERRA que, des de l'any 1985 i com el seu mateix nom indica, té cura de l'àrea de les telecomunicacions; és a dir, de la transmissió a distància de senyal de veu i també de dades. Això inclou la instal·lació i el manteniment de xarxes telemàtiques i de telefonia en tota la seva amplitud, amb centraletes, aparells i sistemes d'última generació per a empreses, entitats o gabinets professionals de qualsevol dimensió.
Altres activitats empresarials que duu a terme Veu i Dades Serra són el servei d'instal·lació i de manteniment de sistemes de detecció i d'extinció d'incendis, el d'antenes de televisió amb tecnologia analògica o digital (TDT) i el de porters i videoporters electrònics. També, de cara als professionals del sector, Veu i Dades Serra comercialitza tota mena de components i d'aparells a través de la seva botiga especialitzada, alhora que ofereix un servei de formació contínua des de la seva aula per a l'actualització d'informació tècnica professional.
Veu i Dades Serra
VEU I DADES
Inscrita amb el número 1117 al Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya i registrada amb el número 170022674 com a empresa de Protecció Contra Incendis.
ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·