PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

• Instal·lació de detecció automàtica

Per mitjà de tecnologia d'avantguarda, de personal especialitzat i com a empresa homologada, instal·lem sistemes de detecció automàtica d'incendis, connectables opcionalment a la nostra CRA per a un major control de la contingència en filtrar-ne els senyals.

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

• Instal·lació d'extinció manual

Per tal de sufocar incendis, disposem d'homologació per a la instal·lació de mànegues d'extinció tipus BIE, d'extintors de pols ABC i de CO2, a naus industrials, magatzems, oficines, botigues, pàrquings, sòtans, comunitats de veïns, etc.

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

• Instal·lació d'extinció automàtica

Per gasos específics d'alta pressió amb agents extintors nets, indicat en equips elèctrics o electrònics, i també per ruixadors Sprinklers, ideal en magatzems amb risc elevat de propagació del foc.

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

• Manteniment i revisió periòdica

Dins les comarques gironines, fem el manteniment dels vostres sistemes de detecció i extinció amb programes d'actuació. Contracteu-nos la seva revisió periòdica. Som una empresa homologada amb garantia de professionalitat, resposta ràpida i eficàcia.
Veu i Dades Serra
VEU I DADES
Inscrita amb el número 1117 al Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya i registrada amb el número 170022674 com a empresa de Protecció Contra Incendis.
ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·