INFORMACIÓ GENERAL:

Per donar compliment al que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de 2002, de "Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic", a continuació us indiquem les dades d'informació general d'aquesta pàgina web:

Titular: CiS SERRA, SA / VEU i DADES SERRA, SL
Adreça: Ctra. St. Feliu, 37-39 • 17004 GIRONA • Tel. +34 972 21 45 21

COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRA, S.A. :
Reg. Merc. de Girona Tom 353, Llibre 264, Foli 88, Full núm. 5165, Inscripció 1a. - CIF A17069634 • E-mail: info@cisserra.com

VEU I DADES SERRA, S.L.:
Reg. Merc. de Girona Tom 615, Foli 10, Full núm. GI-11837, Inscripció 1a. - CIF B-17382565 - SL Unipersonal • E-mail: info@veuidades.com

AVÍS LEGAL:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de "Protecció de Dades de Caràcter Personal", us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran incorporades a un fitxer propietat de CiS SERRA, SA i de VEU i DADES SERRA, SL, les quals seran tractades amb estricta confidencialitat i per portar a terme les consultes sol·licitades. Altrament us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició a la ctra. de St. Feliu, 37-39, E-17004 GIRONA, amb la presentació del vostre DNI.

CiS SERRA - Homologació DGP número 602 de 25/01/85

VEU i DADES SERRA
Inscrita amb el número 1117 al Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya i registrada amb el número 170022674 com a empresa de Protecció Contra Incendis.

Realització d'aquesta web: dis-art publicitat, sl

ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·