GRUP SERRA som una associació empresarial nascuda a la ciutat de Girona l'any 1983 per brindar-vos serveis en dues àrees tan diferenciades com complementàries:

• CiS Serra: Central Receptora d'Alarmes (CRA), seguretat de persones i de béns, vigilància i televigilància 24 h, alarmes antiintrusió, instal·lació i manteniment, servei de custòdia de claus i d'acuda, etc.

• Veu i Dades Serra: Telecomunicacions, telefonia, xarxes telemàtiques de veu i dades, centraletes telefòniques, detecció i extinció d'incendis, porters electrònics i videoporters, antenes de TV i la TDT, sonorització, components per a instal·ladors professionals, etc.

Us invitem a fer una visita virtual a les nostres dues Empreses a través del contingut d'aquest espai web, per bé que ens plauria molt poder saludar-vos personalment en una visita física a les nostres instal·lacions.

Hi esteu convidats.

La Direcció del GRUP SERRA

ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·