COMUNICACIÓ VEU I DADES

• Centraletes telefòniques

Amb sistema DECT, tenen la capacitat de cobrir
les necessitats de comunicació telefònica
d'empreses petites, mitjanes i grans.

COMUNICACIÓ VEU I DADES

• Xarxes de veu i dades

A més de les centraletes telefòniques DECT, instal·lem, certifiquem i fem el manteniment de xarxes de cablejat estructurat veu i dades, fibra òptica i sistemes sense fils WIFI.

COMUNICACIÓ VEU I DADES

• Instal·lacions de sonorització i megafonia per a empreses

També instal·lem i mantenim sistemes de megafonia i sonorització.
Avalen la nostra professionalitat una notable quantitat d'instal·lacions realitzades i en perfecte estat d'ús, al llarg i ample de les comarques gironines.

COMUNICACIÓ VEU I DADES

• Sistemes de telecomunicació residencials

Podem dur a terme la instal·lació i el manteniment de xarxes ICT amb accés a internet, i també d'antenes de TV, de la TDT, de porters electrònics i de videoporters.

COMUNICACIÓ VEU I DADES

• Porters electrònics i videoporters

Instal·lació i manteniment d'aparells de disseny modern i funcional que incorporen els últims avenços tecnològics en els camps de l'àudio i del vídeo per tal d'aconseguir una perfecta identificació del visitant i una comunicació verbal impecable en ambdós sentits.
Veu i Dades Serra
VEU I DADES
Inscrita amb el número 1117 al Registre d'Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya i registrada amb el número 170022674 com a empresa de Protecció Contra Incendis.
ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·