És l'empresa del Grup SERRA que cobreix l'àrea de la seguretat de persones i béns en totes les seves branques: des de tenir en propietat l'única Central Receptora d'Alarmes de les comarques gironines, fins a subministrar i instal·lar tota mena d'equips i de sistemes de seguretat de les marques més acreditades del mercat. Aquesta Central Receptora d'Alarmes —altrament anomenada CRA—, és un centre de control d'alta seguretat homologat...
...que es troba ubicat dins les mateixes instal·lacions de CiS SERRA i ofereix servei permanent de vigilància les 24 hores del dia al llarg dels 365 dies de l'any per atendre els senyals d'alarma dels seus abonats, opcionalment fer televigilància a través de senyal de video i, una vegada filtrat el senyal, si fos el cas, avisar les forces de seguretat.
CiS Serra
CiS SERRA
Homologació DGP
número 602 de 25/01/85
ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·