CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES

Què és la CRA: Es tracta d'una Central Receptora d'Alarmes propietat del GRUP SERRA, ubicada en un espai d'alta protecció dins la seva seu central de Girona. Es troba en alerta permanent les 24 hores del dia i durant els 365 dies de l'any per tal d'atendre les incidències dels abonats que hi té connectats i d'actuar-hi en conseqüència.
Recepció de senyals d'alarma d'intrusió, d'atracament o de detecció d'incendi.
Com més complet sigui el sistema d'alarma —sensors, càmeres, barreres, etc—, més precisió s'obtindrà a l'hora de valorar les incidències, les quals, a més, quedaran reflectides dins l'informe personalitzat que CiS SERRA emet periòdicament.
Control d'obertures i tancaments dins o fora de l'horari habitual, amb possibilitat d'identificar les persones i d'acceptar-ne o privar-ne el seu moviment dins de llocs i de períodes de temps predeterminats. Qualsevol irregularitat serà interpretada i processada per la CRA com un senyal d'alarma.
Rondes presencials virtuals i reals per les vostres instal·lacions a través de circuit tancat de TV o de personal de seguretat especialitzat, per a detecció i valoració de les contingències amb la màxima fiabilitat i rapidesa de resposta possibles, tant durant les hores diürnes com nocturnes i al llarg dels 365 dies de l'any.
Serveis de custòdia de claus i d'acuda
- Podem guardar un duplicat de les vostres claus a les nostres instal·lacions d'alta seguretat per a casos de pèrdua, d'imprevistos o d'acudes. A més, per evitar-vos molèsties, el nostre personal especialitzat acompanyarà les forces de l'ordre a casa vostra o al vostre negoci en el cas de produir-se activacions reals o falses de la vostra alarma.
Detecció de places de pàrquing lliures
Sistemes visuals molt intuïtius i avançats per facilitar la detecció visual als conductors d'espais no ocupats en els aparcaments públics. Funcionen de manera totalment automàtica per mitjà de sensors de plaça amb indicació lluminosa i panells d'informació de places lliures.
Manteniment tècnic
- Per mitjà de personal d'alta qualificació i d'una flota pròpia de vehicles prestem assistència tècnica permanent a les vostres instal·lacions per garantir un funcionament òptim d'alta fiabilitat. Els nostres punts forts són la professionalitat i la proximitat física que es tradueixen en una resposta immediata i eficaç.
CiS Serra
CiS SERRA
Homologació DGP
número 602 de 25/01/85
ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·