info@grupserra.com +34 972 21 45 21

Protecció contra incendis

Protecció contra incendis


A CIS Serra li oferim serveis de seguretat en tots els aspectes. També oferim, per tant, sistemes de protecció contra incendis per tal de anticipar i protegir la seva llar.

Protecció contra incendis

Detecció automàtica

Instal·lem sistemes de detecció automàtica d’incendis connectables opcionalment a la nostra CRA per a un major control en filtrar-ne els senyals.

  • Detectors de fum
  • Anàlisi de l'aire
Protecció contra incendis

Extinció manual

Per tal de sufocar incendis, disposem d’homologació per a instal·lació de:

  • Mànegues d'extinció
  • Extintors de pols
Protecció contra incendis

Extinció automàtica

Per casos específics d’alta pressió amb agents extintors nets, indicada en equips elèctrics o electrònics.

Manteniment i revisió periòdica de les instal·lacions


Dins l’àmbit de les comarques gironines, ens responsabilitzem del manteniment dels seus sistemes de detecció i d’extinció a través de programes d’actuació molt ben definits. Podeu contractar-nos la seva revisió periòdica, ja que som una empresa homologada per desenvolupar aquestes tasques amb una garantia total de professionalitat, de resposta ràpida i d’eficàcia contrastada.

Renovi ara el seu sistema de detecció d’incendis i connecti’l a la nostra central receptora d’alarmes

4 raons per renovar el seu sistema ara


Salvar els béns

Avui en dia la tecnologia ens permet conèixer a l’instant la iniciació d’un foc. Abans quan el reglament permetia l’ús dels detectors iònics, aquests eren molt eficients en aquesta fase i no els afectava la pols. Ara només podem utilitzar els òptics que no discriminen entre la pols i el fum, produint un alt percentatge de falses alarmes. A CIS Serra dissenyem, instal·lem i mantenim un sistema de detecció d’incendis FIABLE I RÀPID per transmetre la informació, en absència de persones, i poder salvar els BENS.

Adequar-se al nou reglament de protecció contra incendis 2017

L’entrada en vigor del nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis el 12 de desembre de 2017, requereix que totes les noves instal·lacions presentin un projecte tècnic davant els serveis competents en matèria d'Indústria de la Comunitat Autònoma. Indiquem també que els equips o els seus components ostentin el marcador CE. Cal aprofitar l’ocasió per plantejar-se la RENOVACIÓ del seu sistema de Protecció Contra Incendis.

Minimitzar les falses alarmes

Els sistemes de detecció intel·ligents reconeixen individualment a cada un dels detectors, els podem sensibilitzar en relació a la zona a protegir (pols, vapors, altes temperatures, etc.) o l’absència de persones (horari, alarma d’intrusió activada, etc.).

Estar informat de primera mà

El sistema permet ALERTAR els responsables, transmetent-los missatges SMS al moment de produir-se qualsevol alarma i mitjançant una aplicació (APP).

Connecti el sistema d'incendis a la nostra pròpia Central Receptora d'Alarmes

  • Connexió i vigilància 24h/356 dies l’any
  • Seguiment i discriminació d’alarmes
  • Contacte amb els bombers
  • Servei d’acuda amb custòdia de clau (no inclòs)
  • * finançament mensual, trimestral o anual

Per només:

7,5€/mes*