ALARMES ANTIINTRUSIÓ

• Sistemes de protecció contra intrusos:

- Interiors, amb la més avançada i fiable tecnologia del sector per garantir la vostra seguretat personal, la de les persones que us envolten i la dels vostres béns més preuats.

ALARMES ANTIINTRUSIÓ

• Sistemes de protecció contra intrusos:

- Perimetrals, per actuar com a primera barrera de protecció contra intents d'intrusió, amb una primera fase dissuasòria i una segona fase d'alarma general.

ALARMES ANTIINTRUSIÓ

• Sistemes de protecció contra intrusos:

- Industrials, per protegir d'intrusions el vostre negoci, tant durant les hores del dia com al llarg de les hores d'absència del personal laboral o directiu. Seguretat total arreu del perímetre de la vostra finca i a les vostres instal·lacions.

ALARMES ANTIINTRUSIÓ

• Sistemes de videovigilància

A través de circuits tancats de TV i de la seva connexió a la Central Receptora d'Alarmes, permeten tenir un control visual permanent de tots els punts crítics del vostre habitatge o del vostre negoci.

ALARMES ANTIINTRUSIÓ

• Sistemes de control d'accessos

Dissenyats per conèixer el moment i la identitat de tothom qui entra o surt de les vostres instal·lacions per tal de garantir-ne la seva seguretat i privacitat.
CiS Serra
CiS SERRA
Homologació DGP
número 602 de 25/01/85
ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·  ESTEM ACTUALITZANT I DISSENYANT UN NOU WEB  ·  ESTAMOS ACTUALIZANDO Y DISEÑANDO UNA NUEVA WEB  ·  WE ARE UPDATING AND DESIGNING A NEW WEB  ·